บทความ "มัดผมให้หัวทุย"
พรางหน้าบวมทรงผมหน้าเล็กทรงผมพรางแก้มกลมทรงผมสวยๆทรงผมปิดแก้มทรงผมหน้าเรียว